Communicatieadvies


Bij communicatie gaat het erom dat uw boodschap blijft hangen. Dat uw boodschap iets losmaakt bij uw doelgroep en uw doelgroep daadwerkelijk in beweging zet. Een pakkende creatieve en onderscheidende boodschap komt landt nog beter als u het aantal contactmomenten verhoogt. Via verschillende kanalen en op verschillende tijdstippen. Crossmediaal dus. Door gericht en doordacht gebruik te maken van online en offline media. Precies daar waar uw doelgroep het hoort, leest of ziet.

Krachtenveld -en omgevingsanalyse

Uw buitenwereld verandert continue en daarmee uw dienstverlening naar uw klanten. Natuurlijk kent u uw klanten en toch acteren ondernemers te vaak vanuit hun eigen behoeften en sluiten onvoldoende aan bij hun klanten en diens behoefte.

Om snel een beeld te krijgen van de krachten die van invloed zijn op u als ondernemer of om snel een beeld te krijgen van de omgeving waar u zich als ondernemer in bevindt zijn de krachtenveldanalyse en de omgevingsanalyse een snelle en doeltreffende methode. Welke krachten zijn van invloed op uw handelen als ondernemer? Met de krachtenveld analyse heeft u snel een volledig een kloppend beeld n van de invloeden op u als ondernemer. Met de omgevinsanalyse heeft u snel een volledig en kloppend beeld van huidige situatie van uw bedrijf in haar omgeving. Daarmee vertrekken we altijd vanaf het juiste punt in de ontwikkeling van uw strategie.

Procesbegeleiding, teamcoaching en intervisie

Uw interne organisatie is net als uw omgeving niet statisch. Als ondernemer herijkt u uw handelen van tijd tot tijd. Daarin komen vragen aan bod als: Doet u met uw medewerkers de juiste acties om als onderneming succesvol te zijn? Werken uw mensen effectief samen en hebben zij met elkaar dezelfde focus op de toekomst van uw bedrijf? Kennen uw medewerkers uw visie en handelen zij daarnaar? Is uw visie nog passend? Om op deze vragen een helder beeld te krijgen kan in’t Hout & de Wilde u helpen. Corrie in’t Hout is gecertificeerd businesscoach en facilitator in teamcoaching en procesbegeleiding. Door middel van focusinterviews en intervisie krijgt u samen met uw medewerkers een helder beeld van uw organistie en uw visie.

Zowel individueel als in teamvorm werkt u alleen of met uw medewerkers uw visie vragen uit. In’t Hout & de Wilde begeleidt u in dit proces.